Dagens kommunestyremøte i Frøya inneholder en større debatt om oppvekstsektoren i kommunen. Møtet starter kl. 10. Først med en 20 minutterst orientering om finansreglementet (ved Steinar Lille), før politikerne går over i oppvekstdebatten, som er forventet å vare fram til lunsj kl. 13.

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke)

Debatten er foranledning til et vedtak senere i dag der politikerne får skolenes/barnehagens tilstandsrapport til behandling.

Kommunereformen

Av andre saker som skal behandles senere i møtet, er Kommunereformen 2016 og spørsmålet om Frøyas deltakelse i Trondheim blant de større.

Også reguleringsplan Setre og Strømsholmen og friluftslivets år skal til behandling.

Hele sakslista og alle dokumentene kan lastes ned via Frøya kommunes nettsider