Frøya Høyre skriver i en pressemelding:

På årsmøtet i Sør-Trøndelag Høyre i Trondheim lørdag 14. februar, fremmet Frøya Høyre en resolusjon vedr. vedlikehold av fylkesveinettet. Resolusjonen er vedlagt.

Lider under manglende ressurser

Frøya Høyre er meget fornøyde med at Årsmøtet i Sør-Trøndelag Høyre tilsluttet seg vår resolusjon. Fylkesveinettet lider sterkt under manglende ressurser til vedlikehold. Vi er selvfølgelig fornøyde med de store løftene som har blitt gjennomført, og som står for tur på FV 714 Lakseveien.

Men det fylkeskommunen sliter åpenbart med å prioritere ressurser slik at man kan få bremset forfallet på det øvrige fylkesveinettet.

Vi er sterkt kritiske til fylkeskommunens eierstyring i AtB, og mener at penger som staten overfører til fylkeskommunen for vedlikehold av veier og for tunnelsikring, bør gå til dette, og ikke til et bufferfond for å dekke underskudd i AtB!

Får med seg et sterkt lag

Frøya Høyre er også fornøyd med nominasjonsmøtet avgjørelse med å velge Torhild Aarbergsbotten fra Ørland som partiets fylkesordførerkandidat, og tror at hun får med seg et sterkt team i Henrik Kierulf (Trondheim), Guro Angell Gimse Melhus), Jan Grønningen (Agdenes) og Anne Kathrine Slungård (Trondheim) på de neste fire plassene.

Vi tror at dette er et særdeles kompetent team av topp motiverte kandidater, som kan være med å sikre gjennomføring av god Høyrepolitikk i fylket vårt fra høsten av!

Delegater på års- og nominasjonsmøtene i ST Høyre i år, var fra Frøya Martin Arnfinn Nilsen (varaordfører) og Espen Håvard Hauan (foreningsleder).