Tirsdag skal fylkesutvalget behandle ny sak om økning av hurtigbåtkapasiteten Trondheim - Brekstad. Sist saken var oppe til behandling, skapte fylkesrådmannens forslag stort rabalder. Ikke minst fordi det ble foreslått å begrense eller kutte hurtigbåttilbudet til øyregionen for å kunne "bemanne opp" båtkapasiteten til/fra Trondheim-Brekstad. Nå ser det ut til at Kystekspressen mellom byene samt Hitra/Frøya blir beholdt.

- Sist vi behandlet dette ble administrasjonen bedt om å gå i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune for å forhandle frem et bytte av båtene for å øke kapasiteten Trondheim-Brekstad. Nå har Møre og Romsdal fylkeskommune svart at de ikke ønsker et slikt bytte uten en betydelig økonomisk kompensasjon. Samtidig har vi fått bekreftet at Møre- og Romsdal fylkeskommune ønsker en videreføring av Kystekspressen, sier fylkespolitiker og Arbeiderpartiets gruppeleder Kirsti Leirtrø.

Hun tillegger lokalt engasjement fra øyregionen mye av æren for behovet for avganger fra Sandstad er godt dokumentert.

- Takket være ordfører Ole L. Haugen er behovet for avganger fra Sandstad er godt dokumentert, både fra næringsforening, Kystmuseet, og kystkommunene. Vi ser det derfor som mer hensiktsmessig at Kystekspressen blir videreført som i dag, og at vi i stedet går inn for å bytte ut dagens pendlerbåt Trondheimsfjord 1 med en større båt. Vi vil derfor be Atb om å gå i forhandlinger med dagens operatør om anskaffelse av et nytt eller et nyere brukt fartøy, sier Leirtrø.

- Vi ser det som mer hensiktsmessig at Kystekspressen blir videreført som i dag, sier Kirsti Leitrø (Ap) foran tirdagens møte.

Ifølge Aps gruppeleder betyr dette, hvis flertallet av fylkespolitikerne er enige, at oppstart av denne ordning blir fra 1. januar 2017.

I forbindelse med utbyggingen av kampflybasen er det forventet opp til 40 flere dagpendlere i løpet av 2016. Kapasiteten er allerede i dag periodevis for liten, noe som var bakgrunn for at fylkesrådmannen i høst la fram flere ulike scenarier for hvordan man skulle løse dilemmaet som inneholdt behov for flere avganger, færre klimautslipp og en stram fylkeskommunal økonomi.

I følge fylkesrådmannens innstilling foran tirsdagsmøtet skal fylkesutvalget innvilge Atb inntil 2 millioner kroner i 2016 og 2,5 millioner kroner ekstra i 2017 for å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet på strekningen Trondheim – Brekstad, inntil en langsiktig løsning på kapasitetsutfordringene er på plass.

- Jeg er glad for at vi nå får saken opp til ny vurdering såpass raskt, og at vi nå endelig ser ut til å være enige om trafikktallene og forventet trafikkvekst, og at M/R ønsker å videreføre avtalen om Kystekspressen. Det er allikevel viktig at Atb følger nøye med og har god dialog med kommune og utbygger. Det er viktig for oss at vi får til nødvendig økning uten at det går på bekostning av de øvrige anløpsstedene som Lensvik og Sandstad, sier Leirtrø.

I saken ligger det også at AtB allerede har anskaffet et reservasjonssystem, som gjør det mulig for de reisende å sikre seg en plass på forhånd.

- Vi har også i forrige sak sagt at vi ønsker en egen samferdselsstrategi for Øyregionen. Dette arbeidet forventer vi at administrasjonen igangsetter umiddelbart, sier Leirtrø.