Regjeringen la i dag frem sin kommuneproposisjon for 2017, der de presenterer sin politikk, og økonomiske rammer for kommunene til neste år.

Der kommer det frem at Frøya får økt veksttilskudd fra 1,2 millioner kroner i år, til drøyt 1,9 millioner kroner i 2017.

- Ekstra bidrag

- Dette er et ekstra bidrag til Frøya kommune, som er i stadig vekst og utvikling. Denne ordningen gir vekstkommuner som Frøya en mulighet til å yte gode tjenester til kommunens innbyggere. Gode tjenester er viktig for kommunens innbyggere, og disse midlene kommer godt med for å sikre utvikling av tjenester som må utbygges når man har stor befolkningsvekst, sier Lill Harriet Sandaune, Stortingsrepresentant for Frp.

I følge Sandaune får kommuner med sterk vekst, veksttilskudd for å kunne bygge opp infrastruktur og håndtere vekst i befolkningen uten at det går ut over tjenestetilbudet. Veksttilskuddet har blitt betydelig styrket de siste årene, fra 61,2 millioner kroner i 2014, til 440,6 millioner kroner i 2016.

På grunn av lavere befolkningsvekst justeres vekstgrensen fra 1,5 prosent til 1,4 prosent. Samlet bevilgning vil i 2017 utgjøre 420,2 millioner kroner. Dette vil innebære at 61 kommuner mottar veksttilskudd i 2017, som er omtrent samme antall som i 2016 (64 kommuner får i 2016). Frøya kommune er en av kommunene som vil motta veksttilskudd i 2017 på 1 957 000,- .