Bare 1 av 29 spurte bedrifter tror på nedgang i antall ansatte.

Til tross for økende arbeidsledighet nasjonalt, er trønderske bedrifter mer optimistiske med tanke på framtida nå, enn for ett år siden. Også i øyregionen er optimismen høy.

- Dette gir muligheter både for arbeidssøkere og virksomheter i hele regionen, sier NAV-leder på Hitra og Frøya, Elin G. Reppe.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2016 viser at 23 prosent av virksomhetene i Trøndelag forventer økning i antallet sysselsatte i løpet av året, mens 9 prosent forventer nedgang. Størst optimisme finner vi i bygg- og anleggsbransjen og trevareindustrien, der hele 40 prosent av bedriftene ønsker å ansette flere. I andre enden av skalaen er finans- og forsikringsbransjen, hvor en større andel enn tidligere tror de vil ha færre ansatte om et år.

Orkladalen og kysten

Kommunene Hitra, Frøya, Orkdal, Meldal, Agdenes, Skaun, Hemne og Snillfjord sysselsetter nesten 20 000 personer og utgjør regionen Orkladalen og kysten. Regionen er klart mer optimistisk enn i fjorårets undersøkelse, forklarer Reppe:

- Hver fjerde bedrift forventer økt sysselsetting. Innen industrinæringen svarer 30 prosent av bedriftene at de regner med å være flere ansatte neste år. Det er kun 9 av 135 bedrifter i undersøkelsen som svarer at de vil være færre ansatte neste år. På Hitra og Frøya var det kun 1 av de 29 bedriftene i bedriftsundersøkelsen som sa de ville være færre ansatte om et år. Alle de andre bedriftene ville ha like mange eller flere ansatte neste år, sier NAV-lederen.

Rekrutteringsproblemer

Undersøkelsen viser ifølge NAV at Orkladalen og kysten har de største rekrutteringsproblemene. Av bedriftene i undersøkelsen oppgir henholdsvis 14 prosent at de har problemer med å få tak i ønsket kompetanse.

- Det kommer stadig flere utenlandske arbeidsinnvandrere til øyregionen. Utfordringen vi har sett for disse kan være språkkunnskaper og at de mangler sertifikat kl.B. Mange får jobb innen fiskeindustrien, sier Reppe.

Hovedfunnene

* Det er en økning i sysselsettingsforventinger for Trøndelag som region. Det er Nord-Trøndelag som står for den største økningen, Sør-Trøndelag har en liten nedgang sammenliknet med fjoråret. Det gjelder ikke på Hitra og Frøya. Samlet forventer 23 prosent av virksomhetene flere ansatte og kun 9 prosent nedbemanning. Dette gir en nettoforventning på 14 prosent.

* I alle hovednæringsgrupper er det en høyere andel bedrifter som forventer økning i antall sysselsatte, enn som forventer nedgang. Et flertall av bedriftene i utvalget antar likevel at de vil ha samme antall ansatte neste år.

* Det er bygg og anlegg samt trevareindustri som har de høyeste forventningene i årets undersøkelse. Fire av ti bedrifter tror de vil øke bemanningen kommende år. Deler av offentlig sektor har lavere forventning om økt sysselsetting. De eneste næringene i Trøndelag som har negativ forventing til sysselsettingen er finans og i noen grad undervisning. Finansnæringen har en kraftig nedgang i forventninger siden i fjor. Hver femte bedrift i denne næringen tror de vil ha færre ansatte om ett år.

* Røros og Gauldalsregionen er også den regionen som har de høyeste forventningene i årets undersøkelse. Oppdalsregionen og Værnesregionen er mest pessimistisk.

* Omtrent 90 prosent av bedriftene i undersøkelsen med rekrutteringsbehov fikk ansatt personer med ønskede kvalifikasjoner, noe som er på nivå med fjoråret. Det er Fosen, Orkladalen og øyregionen som opplever de største rekrutteringsproblemene. Her oppgir 14 prosent at de har problemer med å få tak i ønsket kompetanse.