Sentralstyret i Arbeiderpartiet har satt ned et industriutvalg som skal utforme en strategi for framtidas industri i Norge. Jobben de gjør blir en del av programarbeidet for stortingsvalget i 2017, og med det den industripolitikken partiet går til valg på.

Frøyaordfører Berit Flåmo er oppnevnt i det 13 personer store utvalget som hadde sitt første møte sist mandag.

- Det er en stor og uutfordrende oppgave. Men også et spennende og viktig arbeid, sier Berit Flåmo til lokalavisa.

Hun forteller at en av oppgavene er at de skal ha et spesielt blikk på de næringene hvor Norge har et fortrinn, som maritime og marine næringer, og fornybar energi.

- Vi skal peke på hvordan Norge skal bli en moderne industrinasjon, der vi både skaper jobbvekst og møter klimautfordringene, forteller hun.

For å hente inn kunnskap og grunnlag for arbeidet vil utvalget jobbe bredt ut mot en rekke ulike miljøer som kan beskrive muligheter og begrensninger slik de er for bedriftene i dag.

- Mitt utgangspunkt  er at jeg kommer fra en havbrukskommune, og kjenner den næringa. Jeg må være tett på næringa i regionen vår og på teknologimiljøet i Trondheim, og gjennom det komme med mine bidrag, sier Berit Flåmo.

Utvalget ledes av stortingsrepresentant Terje Aasland.

- Det er viktig at Norge offensivt møter de store teknologiske skiftene verden står midt oppe i. Utvalget skal peke på tiltak og foreslå ny politikk som sikrer at Norge fortsetter å utvikle seg som en moderne industrinasjon, sier Aasland.