Forrige uke meddelte Dnb at de legger ned 59 bankkontorer og kutter 600 årsverk her i landet.

Dette tenker våre lokale banker om sin tilstedeværelse, både nå og i tiden framover.

Går mot strømmen

- Vi tenker bare positivt om vår tilstedeværelse på Hitra og Frøya, det sier banksjef Tor Espnes i Hemne Sparebank.

I mai er det fem år siden Hemne Sparebank åpnet avdeling på Hitra og det er halvannen år siden de åpnet avdeling på Frøya.

- Vi har blitt kjempegodt mottatt på begge øyene både på privat- og bedriftsmarkedet, og hatt en jevn tilstrømning av nye kunder.

Sparebank 1 smn har også kontor på begge øyene.

- Slik det er i dag, har vi ingen planer om å gjøre endringer verken på Hitra eller Frøya, sier banksjef for Sparebank 1 smn på Frøya og på Hitra, Anders Gåsø.

- Oppsummeringen for 2015 viser at kundeandelen vår stadig øker og at kundene etterspør flere produkter. Vi opplever at de oppsøker oss og ønsker å bruke sin lokale bank i større grad enn tidligere.

Tilgjengelig på begge øyene

Tor Espnes sier Hemne Sparebank tenker motsatt av Dnb.

- Vi ser behovet for å ha lokalbanker ute i distriktene.

Han forteller at det var et nytt og stort steg for Hemne Sparebank da de åpnet avdelinger her i øyregionen.

- Vi hadde knalltro på det, og ser i dag at det var et riktig valg.

Gåsø i Sparebank 1 smn, sier at de til tross for kort avstand mellom kontorene sine her i øyregionen, fortsatt ønsker å ha to kontor.

- Vi ønsker å være mest mulig tilgjengelig dere kundene våre er, og det er på begge øyene.

Ja, takk begge deler

Bankvesenet har opplevd store endringer de siste årene.

- Digitaliseringen har kommet for fullt. Vi ser at bankene brukes annerledes og at folk oppsøker oss i mindre grad i forhold til daglige tjenester, de bruker heller nettbank til å betale regningene sine, sier Anders Gåsø.

I forbindelse med nedleggingen av filialer i forrige uke, meldte Dnb at de har valgt å legge om det fysiske distribusjonsnettet fordi kundene i stor grad er blitt selvbetjente.

Både Hemne Sparebank og Sparebank 1 smn sier de ønsker å være like gode på de digitale flatene som de store bankene, men at de ikke ønsker å legge ned filialer for det.

- Vi er gode på det digitale, og vi må fortsette å være oppdatert på de digitale løsningene og den digitale utviklingen videre. Samtidig tenker vi; ja takk, begge deler. Det trenger ikke være enten eller, sier Tor Espnes.

Kundemøter

Både Gåsø og Espnes sier at de opplever mange forespørsler om kundemøter, blant annet i forhold økonomisk rådgivning.

- Vi har stort fokus på disse kundemøtene og vi ser det er positivt å ha lokale rådgivere som bor her på Frøya og Hitra, og kan svare på nære spørsmål. For når det skal taes store avgjørelser som boligkjøp, eller man opplever kriser i livet og trenger økonomiske råd, da ønsker man gjerne å ha fysiske møter, fremfor å ta det over telefon, sier Anders Gåsø.

- Vi ser at det er viktig for små lokale bedrifter, å ha en lokalbanks tilstedeværelse. En bank som forstår akkurat deres behov, legger Tor Espnes til.

Tenker langsiktig

Tor Espnes forsikrer at Hemne Sparebank fortsatt ønsker å ha lokal tilstedeværelse og nærheten til sine kunder i øyregionen, men hvor lenge de blir på Hitra og Frøya, er ikke lett å kunne gi et svar på.

- Vi har vært Sparebanken i Hemne siden 1864, så vi tenker langsiktig når det kommer til Hitra og Frøya også. La meg si det slik, hvis kundene ønsker det og fortsetter å bruke oss, da ønsker vi å være her for all framtid vi, smiler banksjefen avslutningsvis.

Banksjef for Sparebank 1 smn på både Frøya og på Hitra, Anders Gåsø.