"Hitra kommune har nå brakt på det rene at det ikke har vært våpen inn i bildet i forbindelse med hendelsen ved skolen, der det var arrangert elevkveld fredag. Politiet opplyser at de, gjennom etterforskningen, kan avkrefte at det har vært våpen inn i bildet."

Det skriver Hitra kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag i etterkant av politiaksjonen under en elevkveld ved Fillan skole fredag.

- Så langt vi har brakt på det rene er det snakk om elever som har blitt skremt av en bilist etter en hendelse ved fotgjengerfeltet ved Fillan skole. Denne personen skal ha skremt barna, som skal ha trodd at vedkommende har hatt en pistollignende gjenstand i hånda. På bakgrunn av dette har historier spredt seg blant barna, sier Kjell R. Sæther, kommunalsjef i Hitra kommune.

- Det er godt å konkludere med at hendelsen på langt nær var så alvorlig som det så ut som innledningsvis. Vi kan heldigvis konkludere med at Hitra fortsatt er en trygg og god kommune å bo og vokse opp i, forteller han.

Kommunen har i dag gjennomført et evalueringsmøte sammen med politiet og lokalavisa.

- Vi vil gå gjennom våre rutiner og planverk i forhold til slike hendelser. Både politiet og lokalavisa vil gjøre det samme, sier Sæther. Gjennom pressemeldinga berømmer kommunens ledelse og politiet den innsatsen som elever, ansatte og foreldre gjorde i en litt uoversiktlig situasjon.

- Alle involverte i hendelsen håndterte situasjonen i tråd med rutinene. Kommunen har ikke mottatt meldinger fra foreldre eller elever som har trengt ekstra hjelp som følge av hendelsen. Dette tyder på at hendelsen er håndtert på en god måte av både foreldre og lærere, sier Sæther.

Også politiet innsatsen fra de involverte.

- Politiet tok det hele svært alvorlig helt til vi etter hvert fikk en klar oppfatning av at situasjonen ikke var så dramatisk som først antatt. Vi berømmer både elever, lærere og foreldre for å ha taklet situasjonen på en svært god måte, oppsummerer lokalt politi.