Frøya kommunestyre møtes i dag kl. 10. Møtet kan du følge direkte på web-tv gjennom kommunens og lokalavisas nettsider.

Følg denne linken (ekstern lenke)

Blant sakene som skal behandles i møtet er økonomisk kvartalsrapport fra rådmannen, samt spørsmålet om bosetting av flere flyktninger. Risiko- og sårbarhetsanalyse står også på agendaen, samt utvidelse av avløpsanlegg i Valen boligfelt.

Forøvrig er det en rekke valg av medlemmer til utvalg.