Styret i Hitra Pensjonistpartiet har bestemt at Hitra Pensjonistpartiet vil søke samarbeide med opposisjonenen for kommende fireårsperiode.

Det skriver styrelder Per Ervik i en melding til sine kolleger i de øvrige partiene mandag kveld.

- Vi har hatt et meget godt og konstruktivt samarbeide med Arbeiderpartiet i fire år og er derfor forbauset og skuffet over Arbeiderpartiets uvanlige framgangsmåte når det gjelder å sikre seg politisk flertall i den kommende valgperioden. Pensjonispartiet takker for samarbeidet og ønsker Arbeiderpartiet lykke og hell i de kommende fire åra, skriver Ervik.

Som lokalavisa skrev sist uke, sendte Hitra Arbeiderpartis forhandlingsutvalg sendte sent onsdag kveld ut melding til sine politiske kolleger i andre partier om at partiet har inngått valgteknisk samarbeid med Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstrepart og Miljøpartiet De Grønne om valg av formannskap, ordfører og varaordfører. Pensjonistpartiet, som har vært Arbeiderpartiets samarbeidspartner i siste fireårsperiode og som har hatt varaordføreren, var ikke med i det nye samarbeidet.

- Jeg er synlig forbauset over måten forhandlingsutvalget jobber på, når vi får vite gjennom oppslag i Hitra-Frøya at kabalen allerede er lagt og at de har valgt varaordfører, før vi får komme med våre meninger og synspunkter. Det tror jeg våre velgere hadde forventet når vi er Hitras nest største parti, sa Per Ervik til lokalavisa torsdag i en pause i det som var hans siste kommunestyremøte som varaordfører og for tiden fungerende ordfører.

Til tirsdagsutgaven av Hitra-Frøya og til HF+ uttaler Eldbjørg Broholm, leder av forhandlingsutvalget til Ap, at Per Ervik framstiller framgangsmåten feil.

- Vi snakket med Per allerede da vi møttes i valgnemnda mandag kveld. Vi ville at de skulle få avklart så fort som mulig. Men vi fikk unnvikende svar, sier Broholm.