8-klassene ved Fillan skole har vært på sjøen og i fjæresteinene for å sanke ulike fisk og skalldyr. Bakgrunnen for turen var undervisningsprosjektet Velkommen av havet-historien bak smaken, som elevene var med på i september.

Da kartla de fiskearter og andre ressurser som finnes i farvannet rundt Hitra, med mål om å dra ut på sjøen for å fiske og tilberede mat av fangsten.

Tre lokale fiskere bidro med båt og kunnskap om fiskeplasser. Ellers fikk elevene besøke Hitramat og Lerøy Midts visningsanlegg.

Vel hjemme på skolekjøkkenet ble det laget festmiddag av fangsten, som besto av breiflabb, torsk, sei, makrell, krabbe, kveite, sjøkreps, blåskjell, hjerteskjell, sukkertare og laks.

- Her fikk elevene hjelp av Monica Tøften ved Hitra Storkjøkken.  Mot slutten av dagen kunne elevene invitere fiskere, hjelpere, lærere og andre bidragsytere til et flott og imponerende festmåltid, forteller Miriam Aclima Baglund, lærer ved Fillan skole.