Selskapet står blant annet bak planene om utvidelse av Hitra vindpark. (SAE Vind eies av Statkraft 62 prosent og Agder Energi 38 prosent). I løpet av mars skal konsesjonssøknaden sendes.

- Vi har stor tro på at vi får utvide vindparken på Hitra. Det vil gi mer fornybar energi, arbeidsplasser og inntekter til kommunen, sier Gaudestad.

VIL DOBLE VINDMØLLEPARKEN, LES MER HER

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt klarsignal til en storstilt utbygging av vindkraft i Norge. (NVE) gav like før helga konsesjoner til å bygge flere vindmøller i Rogaland enn det tidligere er bygget her i landet. SAE Vind fikk konsesjon til å bygge mellom 60 og 70 vindmøller på Moifjellet i Bjerkreim kommune.

– Vindkrafteventyret starter i Rogaland, men vi vil bygge vindparker over hele landet, sier administerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind, som sier at selskapet er villig til å satse stort om forholdene legges tilrette.

- Vi er villige til å satse milliarder av kroner, forutsatt at politikerne får på plass ordninger som gjør norsk vindkraft levedyktig. Vindeventyret avhenger fullt og helt av at politikerne mener alvor med sin satsing på fornybar energi for å bekjempe klimakrisen. Grønne sertifikater og et godt utbygd kraftnett i Norge og til utlandet må på plass for å gjøre vindparkene lønnsomme, sier Gaudestad.

Moifjellet er SAE Vinds første konsesjon. Selskapet har en rekke prosjekter under utvikling over hele landet. SAE Vind ønsker en storsatsing på vindparker på land nå som et bidrag til å redusere den globale oppvarmingen og for å bygge en ny industri i Norge.

- Mange snakker allerede om vindparker til havs, men det vil ta lang tid før vi ser vindmøller i stort omfang i Norskehavet. På land kan vi bygge vindparker nå, til havs må vi vente 15-20 år før teknologien er moden og vi har nok kunnskap. Så lenge kan vi ikke vente. Både EU og Norge har mål om å øke produksjonen av fornybar energi før 2020 som et tiltak mot klimaendringene. Da er det åpenbart at vi må bruke de mulighetene som foreligger nå, sier Gaudestad.

– Vindkrafteventyret starter i Rogaland, men vi vil bygge vindparker over hele landet, sier administerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.