Bildet her på side 2 er fra dagens arrangement i Kulturhuset på Sistranda.

Seniorkorpset på Strand startet sin feiring av nasjonaldagen med spilling og tog på Utset kl. 8.00, fulgte opp i Børøsundet og Hestvika og fortsatte her på campingplassen hos Kurt Heggvik på Sandstad. Her er det tradisjon med musikk på nasjonaldagen og flere tyske gjester og andre stilte opp og ropte hurra for 17. mai. Kurt Heggvik vartet opp med drikkevarer til musikkantene.

Fra campingen marsjerte korpset opp til eldreboligene på Sandstad hvor beboerne tok imot og viste sin glede med å få besøk på selveste 17. mai.

Hitra-Frøya har mottatt mange flotte bilder i løpet av dagen. Mange av dem utgjør en fin bildereportasje over to sider i papiravisa i morgen. Takk for alle bildene vi har mottatt.

HF skal også presentere et bildegalleri fra nasjonaldagen på nettet.

Fra 17.mai-feiringen på Sistranda. Folketog fra Siholmen til Frøyatorget og arrangement i Frøya kulturhus. (Foto Joakim Helsø)