Omsetningen er målt i kroner per innbygger i detaljhandelen i 2006 og sammenlignet med tilsvarende tall for 2005.Hitra er fortsatt storebror når det gjelder handelsomsetning i øyregionen. Her ble det handlet for tilsammen 73.150 kroner per innbygger i fjor. Det er en økning på 9,5 prosent fra 2005 da omsetningen var 66.834 kroner per innbygger. Frøya har hatt en formidabel utvikling i 2006 og fikk en omsetning på 47.144 kroner per innbygger i fjor, en økning på hele 20,3 prosent fra 2005 da tilsvarende omsetning lå på 39.177 kroner.Årsaken til den sterke veksten på Frøya er trolig sammensatt. Det er ikke åpningen av det nye Stjernesentret på Sistranda som alene kan forklare veksten. Dog har åpningen som skjedde i oktober/november hatt betydning. Men trolig er det en meget sterk økning ferie- og turisttrafikken til Frøya som har betydd enda mer. Frøya som oppnåelig feriemål med storhavet som nærmeste nabo, har etter hvert blitt svært attraktivt for mange som nå søker utover.

LES HELE SAKEN I PAPIRAVISA 11. MAI