Her er de seks vinnerne i quizen om Havlandet, som har gått her på hitra-froya.no de tre siste dagene. Spørsmålene var knyttet til både historiske sagn på Frøya og figurer samt den moderne havbruksnæringa.

Nedenfor er navnene på de seks som er trukket ut som vinnere av billetter til forestillingen, som har spilles lørdag og søndag. (Hver enkelt er også tilskrevet på epost.)

Geir-Inge Kristiansen, Hamarvik

Åse-Britt Endestad, Melandsjø

Maren Dyrvik, Dyrvik

Heidi Kløven, Fillan

Gretha B. Karlsen, Stølan

Ingvill Enoksen, Flatval