Det var lørdag hitra-froya.no kunne fortelle at det var funnet 14-15 døde sauer i en besetning på Frøya, og at oppdagelsen kom etter en bekymringsmelding. «Noen har ligget lenge, mens noen var fra i år» sa Steinar Johnsen i mattilsynet da.

Johnsen vil fortsatt ikke spekulere i årsaken til sauedøden. Men ut fra de opplysningene han gir, kan det tyde på at dette er en bestand som ikke har hatt den oppfølgingen den skulle hatt.

- Det skal føres tilsyn med utgangersau-bestandene minst en gang i uka, og eier skal da telle opp antall dyr. Slik sett kan vi si at det har vært mangelfullt tilsyn. Det var både lam og voksne dyr som ble funnet. Men ut over det vil jeg kommentere minst mulig før vi har fått resulat av analysene, sier leder i mattilsynet for Hitra og Frøya, Steinar Johnsen.

Dere fikk en bekymringsmelding. Det betyr at det ikke er eieren selv som har varslet?

- Ja, det betyr det. Vi får ganske ofte bekymringsmeldinger direkte inn til mattilsynet.

Ett av kadavrene er sendt til veterinærinstituttet i Trondheim for obduksjon.

- Når vil dere få svar på analysene?

- I og med at vi har 17 mai som helgedag nå, er jeg litt usikker på om de vil bli klare denne uka. Men jeg tror at vi skal ha få dem før helga, sier Steinar Johnsen.