Denne uka har tollvesenet og politiet hatt en todagers felles aksjon på Sandstad på Hitra. Til sammen ble 240 kjøretøy stanset, hvorav 40 tungekjøretøy.

- Tollvesenets kontroll gikk på mulig smugling og bruk avavgiftsfri diesel, men det ga ingen uttelling. Av kjøretøyene som politietstanset ble fire avskiltet på grunn av tekniske mangler og løyvetillatelser, forteller Ove Fiskvik ved Hitra lensmannskontor.

Enav de som ble avskiltet fikk kjøre videre etter at han hadde fått ny garantifra forsikringsselskapet. Og så ble det utstedt 25 skriftlige pålegg omutbedring av tekniske mangler.

Åtte kjøretøy fikk veitrafikkgebyr på grunn avdekk som var under lovlig mønsterdybde, pluss manglende dokumenter, hovedsakeligvognkort.

- I tillegg var det en del som fikk muntlige pålegg om utbedring av lysog tekniske ting, sier Fiskvik.