Mange beboere i området Andersskogan -Kvammen har siden fredag vært uten tilgang til fasttelefon.

- Det er mye gammelt folk som bor iområdet. Om det skulle oppstå brann, eller sykdom, er dette krise. Helt uforsvarlig,sier Knut Aksel Seehuus til lokalavisa.

Han forteller at området i tillegg hardårlig mobildekning, og at han selv måtte ta seg opp på en haug bare for åoppnå kontakt med avisa.

- Telenor lover at det skal rettes, meningenting skjer. Dette er et stadig tilbakevendende problem. Nå krever vi atTelenor rydder opp slik at vi får stabile teletjenester, sier Seehuus.

I nabogrenda, Murvollan,bekrefter de det samme problemet.

- Vi har purret på Telenor flere ganger,men ting tar tid. Heldigvis har vi mobildekning her i grenda, sier MartinMurvold, men han er lite imponert over teleselskapets innsats.

- Til sammenligning: Når strømmenforsvinner, er kraftlaget alltid raskt på plass for å utbedre feilen, enten deter hverdag eller helg. Det viser at det er mulig å gjøre en god jobb, selv omvi bor ute i distriktet. Her har Telenor noe å lære, mener Murvold.

Krevende jobb

Informasjonssjef i Telenor bekrefter at 51 personer eruten summetone i området, og forklarer at feilen ligger i sambandet mellom toradiolinjestasjoner.

- Da feilen oppstod så vi først på radiolinjestasjonen iLaksåvika. Vi fikk utbedret feilen der. Men fortsatt var flere uten summetone.Det viste seg at radiolinjestasjonen på Litjfonna hadde en lignende feil som iLaksåvika. Og det er altså sambandet mellom de to som er nede, sier Knut Sollidi Telenor.

Han forklarer at for å få rettet opp feilen, kreves detfolk på begge stasjonene. Jobben krever også mastmontører, som ifølge Sollid er«lengre i mellom», og til forskjell fra kraftselskapene har ikke Telenor egnemontører, men leier entreprenører til jobben.

Lover utbedring innen torsdag

- Vi har nå fått tak i montørene, og de skal være på turopp i løpet av dagen. Dette er selvfølgelig avhengig av værforhold, så i verstefall blir det torsdag. Dette er en feil av typen som tar lang tid å få ordnet,sier han og beklager konsekvensene dette får for kundene.

Sollid mener at den manglende teledekningen generelt kanha noe med feilen i sambandet å gjøre. På spørsmål om hvorfor ikke kundene får sammeopplysninger når de ringer, forklarer Sollid at Telenor jobber for at kundeserviceskal få mer innsyn, og dermed kunne gi bedre informasjon til kunden.

Informasjonssjef i Telenor, Knut Sollid.