I 2011 var det Frøya som havnet på førsteplass over kommunene med størst beholdning(15,4 millioner laks). Sammen med Hitra(12,6 millioner laks) har disse to kommunene et langt høyere beholdningstall enn de andre kommunene på topp-ti-listen. Trøndelagskommunene dominerer denne listen med seks av ti kommuner, så denne landsdelen ser ut til å utnytte kapasiteten i oppdrettsanleggene godt, skriver Statistisk sentralbyrå(SSB).

Ser en på samlet beholdning av oppdrettsfisk i kommunene, fordelt etter størrelsesgrupper, er det en moderat utvikling fra 2008 til 2011. Det er blitt noen flere oppdrettskommuner, og disse ligger i den nest største størrelsesgruppen. Noen få kommuner har en stor del av den totale beholdningen. Fire av landets kommuner hadde om lag 12 prosent av totalbeholdningen for hele landet i 2011, i følge SSB.