Audiograf-klinikken AudioPlus, som har hatt en avdeling på Hitra helsetun, har gått konkurs. Det opplyser Advokatene Hovstad, Kvernrød & Flatmo til Trønderbladet. AudioPlus har avdelinger på Støren, Melhus, Steinkjer, Hemne, Stjørdal og Trondheim i tillegg til Hitra.

Advokat Frode Kvernrød sier at konkursen rammer alle avdelingene og at alle ansatte mister jobbene sine.

- Det var tolv ansatte. Etter det jeg har fått kjennskap til, har tidligere ansatte fått tilbud om å kjøpe aktiva av panthaverne, sier Kvernrød til Trønderbladet. Advokaten opplyser til avisa at selskapet har oppgitt en gjeldsbyrde på 5,2 millioner kroner, og at det er nettopp betjening av denne som ble vanskelig å bære og som har ført til konkursen.

For brukerne er det fortsatt noe usikkert hvilke konsekvenser konkursen vil få. AudioPlus har blant annet hjulpet hørselshemmede med høreapparater.

- Såvidt jeg vet, har ingen betalt for høreapparat på forhånd. Pasientene blir nok hjulpen av dem som starter på nytt, sier Kvernrød til avisa.

1. mars blir det skiftesamling i Sør-Trøndelag tingrett. Kvernrød forteller at tingretten behandlet konkursbegjæringa 30. januar.

Lars Olsen i Hitra hørselslag sier til lokalavisa Hitra-Frøya at man har håp om at en ny audiograf vil være på plass i de samme lokalene om ikke så altfor lang tid.

Olsen, som er ny brukerkontakt i Hitra hørselslag, mener det er svært viktig at profesjonell audiograf finnes i nærområdet.

- Det er enormt viktig, og det handler blant annet om at man skal slippe den lange reisen til Orkdal, Brekstad, Trondheim eller Kristiansund for å få den hjelpen man trenger, sier Olsen.

Audiografklinikken Audioplus har hatt avdeling på Hitra i noen år, og utvidet i fjor sommer åpningstida fra en til to dager i uka. Utvidelsen ble begrunnet med at avdelinga merket behov for å være tilgjengelig for kundene i øyregionen. I avdelinga, som ligger like ved legekontoret på Fillan, har brukere kunne justere høreapparat, bytte batteri, teste hørselen og også ta øre-avstøpninger til ørepropper eller jaktpropper uten å måtte reise inn til for eksempel Trondheim.