Gunhild Riiber på Trondhjems Turistforenings (TT) årsmøte sist uke tildelt hederstegnet «Reinrosa med gull eikekrans».

- Hederstegnet tildeles ildsjeler i TT som har vist ekstraordinært engasjement og innsats over lang tid, og som i stor grad har bidratt til å fremme tur og friluftsliv i fylket, forteller Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening, til lokalavisa Hitra-Frøya.

Gunhild Riiber har vært med i Frøya Turlag helt siden oppstarten i 2006. Hun har vært leder og «hovedildsjel» siden 2007. Hun tildeles reinrosa med gull eikekrans for sitt langsiktige, og nyskapende arbeid for Frøya turlag og for friluftsliv på Frøya, heter det i begrunnelsen.

- Gunhild har hele tiden sett store muligheter, og hatt ambisjoner for utvikling av friluftslivsmulighetene på Frøya. Prosjektet «Frøyavandrer,» med 40 turposter på Frøya har skapt mye aktivitet. Merking av stier og gode arrangementer preger Frøya turlag sin virksomhet. Det siste året har turlaget også lykkes med å få på plass et Barnas Turlag, begrunner TT.

Videre heter det:

Gunhild Riiber sier hun er ydmyk og glad over denne oppmerksomheten, men vektlegger også at ihun kke fått til noe av det turlaget har gjort alene.

- Leder ble jeg fra 2009-2010 ca, og det som først og fremst utløste det var henvendelsen fra Trondheim Turmarsjforeningen som ville til Frøya og gå til det nydøpte berget Besselvassheia. Da måtte vi stikke stien slik at byfolket ikke gikk seg bort. Stifteren av turlaget, Lise Hauge, hadde flyttet, det samme hadd nestlederen. Jeg var eneste igjen av det opprinnelig styret, forteller hun.

- Barnas Turlag ble stiftet 3.feb i 2013, da en mor, Vibeke Franch Sehm, tok imot innspillet under en Komdegut-dag. Blikjentprøven Frøyavandrer er under ferdigstillelse, og det stemmer at arbeidet har utløst mye positivt engasjement. Ikke minst har det private næringslivet gjennom fond støttet prosjektet. Lerøy 100 000 kr, Marine Harvest det samme, og over år har vi fått støtte fra Salmarfondet. Kommunen har tildelt kulturmidler hvert år vi har søkt. Og det er kommunen som har fått midler til stiprosjekt i samarbeid med turlaget, og ikke omvendt, forteller Riiber.