Målinger fra værstasjonen på Sula viser at gjennomsnittstemperaturen hittil i januar ligger på 1,9°C. Siden 1994 er det kun 2010 og 2004 som er registrert med en lavere gjennomsnittstemperatur i januar, med henholdvis 0,5°C og 1,7°C.

Temperaturene er allikevel høyere enn normalen, som er gjennomsnittet for perioden 1961-1990.

- Kaldest måling er i 1987 med en middeltemperatur på -1,5'C og varmest var i 1992 med 4,9'C i middeltemperatur, forteller klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet.

Værstasjonen på Hitra viser et snitt på 0,4°C hittil i januar. Mmen siden stasjonen først ble satt opp i fjor har man ingen tall å sammenligne med.

Ut fra målingene kan man også lese at Hitra har hatt mye mindre nedbør enn hva normalen for 30-årsperioden 1961-1990 viser.

- For nedbøren er normalen på Hitra for januar 113 mm, så 32,5 mm hittil i januar ligger godt under normal nedbørsmengde, informerer Tilley Tajet.