- Alle skryter og alle har lyst til å bygge ny skole. Nå gleder vi oss til å gå i partnerskap med Frøya kommune og bygge ny skole.

Det sier leder i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karianne Tung (Ap), etter at et enstemmig utvalg har ryddet den siste tvil av veien.

- Nå er det bare å sette spaden i jorda, sier Tung til lokalavisa kort tid etter at vedtaket ble gjort.

En kinderegg-historie

- For vår del var det viktig å få til en framtidsretta skole på Frøya. Kjempeviktig både for næringslivet, som nå kan få utdannet kompetansen de trenger; Kjempeviktig for Frøya kommune, som vår en kompetansearbeidsplass, som jo den videregående skolen er; Og kjempeviktig for ungdom i regionen, som nå kan bo hjemme og gå på skole i nærområdet. Så dette er en kinderegg-historie, mener Tung.

Hun roser Frøya kommune for å ta tatt grep da det viste seg at prosjektet ble dyrere enn planlagt.

Honnør til Frøya kommune

- All ros og honnør til kommunen som tok det nødvendige skrittet og etterbevilget det som manglet. Nå gleder vi oss til å gå i partnerskap med kommunen, sier Tung, som legger til at hun har hørt rykter om at det blir fest hjemme på Frøya i kveld.

Ordfører Berit Flåmo var tilstede i fylkestutvalgets møte i dag, og benyttet anledningen etter vedtaket til å takke fylkespolitikerne.

- Et modig vedtak, sa Flåmo.

Innflytting august 2014

Den videregående skolen skal som kjent samlokaliseres med det nye kulturhuset, og ifølge framdriftsplanen skal elevene kunne ta i bruk nyskolen fra skolestart om to år.

Prislappen på kultur- og kompetansesenteret er nå totalt 155.007.000 kroner, som finansieres mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Frøya kommune dekker 76,5 millioner kroner pluss den nylig vedtatte ekstrabevilgninga på 26,4 millioner kroner. Fylkesrådmannen anbefalte at Sør-Trøndelag fylkeskommunes tar sin andel av totalen, som er er 47,7 millioner kroner pluss 4,2 millioner kroner i økt bevilgning (såkalt momskompensasjon). Fylkesutvalget - som er avgjørende fylkeskommunale myndighet i denne saken - sa i dag altså ja til denne planen.