Asbjørn Nordberg, leder for Sparebank 1 SMN-fondet, ga i dag 400.000 kroner til Innovasjonsenteret for havbruk, og til næringskonferanse på Frøya.

- Denne avtalen er laget med veldig god vilje. Bakgrunnen er at sparebanken har vært på Sør-Frøya siden 1912, og Nord-Frøya 1912. Derfor markerer vi at vi har vært her i 100 år, ved å jubilere midt mellom oppstarten av de to bankene, sier Nordberg.

- Vi ønsker å markere for frøyværingene at vi setter pris på å være en nær og aktiv bank for hele øyregionen. Fra før har vi bidratt med én million kroner til Frøya inn i fremtida, og sammen med Partnere for Nyskapning bidratt til én million kroner til samarbeidet med Frøya, sa Nordberg før han presenterte hva avtalen innebærer.

Formidlingsstasjoner

- Med avtalen vi signerer i dag ønsker vi å gi 100.000 kroner til gjennomføring av en næringskonferanse sammen med kommunen, Salmar og andre næringsaktører for å se på betydningen av regionen på kort og lang sikt. Frøya er selve episenteret i den globale havbruksnæringen og hva det gir av muligheter og utfordringer, sa Nordberg.

Det planlagte nasjonale innovasjonssenteret for havbruk får den største potten.

- Vår konkrete jubileumsgave til Frøya i forbindelse med banjubileet er et bidrag til én av tre formidlingsstasjoner ved det nye innovasjonssenteret som er under bygging. I dialog med Frøya kommune vil vi finne den mest hensiktsmessige løsningen på dette, sier Nordberg.

Ordfører Berit Flåmo setter stor pris på gaven.

- Dette er veldig raust av sparebanken, og det viser at de skjønner at Frøya er selve motoren i havbruksnæringen i Norge, og at de ønsker å være med på utviklingen i fremtiden, sier Flåmo.

- Engasjere seg som for kampflybasen

- For innovasjonssenteret er det stort å bli partner med Sparebanken, og det er en sann glede å samarbeide med dem. Vår lille drøm er at sparebanken engasjerer seg for havbruk på Frøya og Hitra, på samme måtesom de har engasjert seg for kampflybasen på Ørlandet, sier Svein Jarle Midtøy, prosjektdirektør Frøya kultur og kompetansesenter.