- Vi har ingen mistanker om at noen bryter lovverket når det gjelder bilhold, annet enn at vi ønsker å informere om lovverket som gjelder, sier Frode Reppe i Frøya kommune til lokalavisa.

Bakgrunnen er at Tollvesenet torsdag kveld gjester kommunehuset på Sistranda som en del av et samfunnskurs for arbeidsinnvandrere. Prosjektet er i regi av Kommunal- og regionaldepartementet og Kysten er Klar. Deltakerkommuner er Ørland, Bjugn, Hemne, Hitra og Frøya.

- Sistnevnte er pilotkommune, og det er dermed her vi tester ut tiltak. Et av tiltakene er dette samfunnskurset, forteller Reppe.

- Vi harr utviklet et samfunnskurs på 50 timer, der det også inngår norskopplæring. Imidlertid er fokuset på informasjon om oppbyggingen av det norske samfunnet vektlagt sterkere enn språkopplæring på dette kurset, forteller han.

Tidligere i kurset har aktører som NAV, Skatt Midt-Norge og kommunen vært tilstede for å informere om rettigheter og plikter.

- Denne gangen er det Tollvesenet sin tur. Vi skal utover året samle denne gruppa flere ganger, selv om selve kursdelen er over. Hensikten blir da å vise deltagerne hvorfor vi trives i regionen, forteller Reppe.