– Vi vil bli fem ansatte ved kontoret, sier nyansatt lensmannpå Frøya, Inge Dahlø. En sivilt ansatt og tre betjenter, hvor en av dem ogsåsøker husrom på Frøya, er de han får ansvar for.

Dahlø tokseg tid til en kort prat med lokalavisa på tampen av første arbeidsdag vedFrøya lensmannskontor.

- Den første dagen har da gått helt greit.Det har selvsagt vært en del flytting og utpakking av utstyr, men nå er vi iferd med å komme godt på plass, forteller Dahlø.

Ved lensmannskontoret vil Dahlø bli lederfor èn sivilt ansatt samt tre politibetjenter. Deriblant 24 år gamle Tore Sagmo,som er nyansatt og vil være ved kontoret mens politibetjent John Jegtvikhar permisjon.

Søker husly til ny betjent

- Vi kan kanskje passe på å få med at visøker etter husrom til den nye betjenten. Så hvis noen har en hybel ellerleilighet til en kjekk ung mann mellom Flatval og Dyrvik kan de ta kontakt medlensmann i Frøya, smiler Dahlø.

I første omgang vil den nye jobben påFrøya dreie seg om å komme ajour med straffesakene som har ligget på vent.

- En del straffesaker har dessverre blittliggende en tid da vi har hatt lav bemanning her ute. Så i all hovedsak vil viprioritere å komme ajour med disse nå, sier Dahlø.

- Innbyggerne skal få den polititjenesten de forventer

Frøyværingen, som har bodd og virket på Hitra i mange år og siden i fjor sommer har vært konstituert lensmann på Hitra og Frøya, var parat til å gå på jobben da politimesteren ba ham om det.

- Jeg har forståelse for at det har vært en vanskelig situasjon for de ansatte ved Frøya lensmannskontor. Både de og innbyggerne på Frøya har savnet en lensmann, som de nå får. Nå håper jeg at ting normaliserer seg slik at man får arbeidsro og kan komme i gjenge igjen. Jeg vil jobbe for at innbyggerne på Frøya skal få den polititjenesten de forventer, uttalte Dahlø til lokalavisa da det ble kjent at han skulle tiltre.