Som lokalavisa fortalte tidligere i uke, har Frøya og Hitra kommuner vedtatt en rekke områder hvor de skal samarbeide/ slå sammen tjenestene. Psykisk helsearbeid er ett av områdene.

I dag hadde de ansatte sin siste arbeidsdag i de gamle enhetene, før nyskapningen Frøya-Hitra Psykisk helsearbeid ser dagens lys fra mandag morgen. Da vil de to kommunene ha en felles tjeneste under ledelse av Roger Jensen.

-  For oss er det viktig å understreke at det heter akkurat Frøya-Hitra Psykisk helsearbeid. Psykisk helsearbeid dekker så mye mer enn psykiatri og psykiatri tjenesten som mange omtaler oss med.Psykiatri dekker kun det som har med sykdom å gjøre, vårt arbeid inkluderer også forebyggende arbeid. Vi samarbeider ofte med barne og familietjenesten, helsestasjon, skole og arbeidsplasser for å tilrettelegge slik at man unngår psykisk sykdom, sier Jensen.

Frøya blir vertskommunen, som betyr at tjenesten skal styres fra Frøya.

- Men vi vil være tilstede i begge kommunene på samme måte som før, og vil ha kontor på helsetunet i Fillan og på Kysthaven på Sistranda, forteller Roger Jensen.