Kristin Reppe Storø har sittet som nestleder i styret til Dalpro. Hun er ansatt i Nav, og Dalpro er en arbeidstreningsbedrift eid av Hitra og Frøya kommuner.

Ledelsen i Nav mener at som deres ansatt kan hun ikke ha styreverv i denne bedriften, da det skaper habilitetsproblemer. Reppe Storø har allerede trukket seg fra sitt verv.

Kristin Reppe Storø er valgt som Frøya kommunes representant i dalprostyret. Formannskapet skal på tirsdag utpeke en ny representant for henne. Hennes personlige vara, Jorun Skarsvåg, er også på valg. De nye styremedlemmene velges på Dalpros generalforsamling 16. mai.

Hitrarepresentantene Torfinn Stub og Hilde Dalsbø Antonsen (vara) er også på valg.