Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har skrevet, har rådmann OleHenrik Fjørstad fått beskjed om å gå av. Ordfører Berit Flåmo har ettergjentatte henvendelser ikke villet kommentere våre opplysninger. I dag forklarerhun hvorfor hun ikke kan kommentere saken.

- Jeg registrerer det som er skrevet i media, men somarbeidsgiver kan jeg på prinsipielt grunnlag aldri kommentere en personalsak,på grunn av personvern og taushetsplikt. Jeg ønsker å opptre profesjonelt idenne saken, sier Flåmo til hitra-froya.no.