I løpet av natta har en steinblokk på anslagsvis 15 tonn deiset i veibanen fra fire-fem meters høyde. Utrasinga skjedde 300-400 meter fra Hopsjøbrygga på Melandsjø, i retning Smågesjø.

Ingen biler eller andre trafikanter skal ha blitt skadet i raset. Hendelsen har heller ikke skapt større trafikkforsinkelser, da det er mulig å passere ras-stedet med bil. Men veien vil bli sperret en kortere periode utpå lørdagen når området skal ryddes. Paul Strøm i Maskindrift har fått oppdraget med å sprenge steinblokka og rydde området. Dette inkluderer å renske skjæringa for andre løse steiner.