Som våren ellers er kanskje også måsene seine i egglegginga i år. Fristen for å plukke egg er derimot fastlagt med dato. 20. mai er absolutt siste dag det er lov å sanke disse eggene. Og mens det for noen år siden var lov å ta egg fra fiskemåsen, bedre kjent på Frøya som "seng", ble den i fjor tatt ut av lista over sankbare arter.

Det betyr for Sør-Trøndelags del at det nå kun er lov å ta egg fra svartbak, gråmåse og kvinand. Men altså ikke lenger enn til og med 20. mai.

Forbudt å plukke andre egg

Det ryktes at det også plukkes en del egg fra andre fuglearter, kanskje særlig fra terner, men det er altså forbudt, slik det har vært i mange år nå.

Om det er lov å plukke egg fra enkelte arter, er det skikk og bruk å sjekke om eggene er ferske. Det må gjøres på stedet.

Det enkleste er å ta med seg to spann når man drar på eggleiting. Et spann med litt vann i gjør det enkelt å se om fosterutviklingen er startet. Hvis egget ligger på siden når det senkes ned i vannet, er det ferskt, og kan tas med hjem. Tipper det opp med den butte enden er rugingen kommet for langt til at egget kan spises, og det må derfor legges pent tilbake i reiret igjen.