Formannskapene i Trondheim, Hitra og Frøya er invitert til felles formannskapsmøte. Som kjent fra tidligere har disse tre kommunene et treparts-samarbeid.

Møtet holdes trosdag den 19. og fredag 20. mai.

Under Aquanor i 2014  ble det skrevet intensjonsavtale mellom de tre kommunene. Kommunene skal blant annet samarbeide om å posisjonere regionen og kommunene som hovedsete for norsk marin næring, og å opprette samarbeid om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft. Det var også et uttalt mål å forsterke samspillet mellom næringsliv, kultur og kunnskaps- og kompetanseinstitusjoner.