Får tillatelse til å kjøre med totalvekt på over 100 tonn