Av: Syver Lie Rønningen

Bil på taket etter utforkjøring

foto
Foto: Syver Lie Rønningen