Skal hjelpe reiselivet markedsføre Trøndelag som helårs reisemål

foto