Kystmuseets totale besøk – som også omfatter kino, konserter, konferanser, turistkontor med videre – har økt med 25 prosent fra 2016 til 2017 – fra 21.143 til 26.463.

- Legger vi folketallet til grunn, er det ingen tvil om at Kystmuseet spiller en ganske viktig rolle i lokalsamfunnet på Hitra, både som kulturinstitusjon og som lokalt kulturhus. Det er vi faktisk ganske stolte av, sier museumdirektør Svein Bertil Sæther.

11.953 personer var på museumsbesøk ved Kystmuseet i Trøndelag gjennom 2017. Det viser tallene museet har innrapportert til Norsk Kulturråd. I dette tallet ligger også de rundt 4.000 som i 2017 besøkte Trondhjems Sjøfartsmuseum (i Trondheim), som drives av Kystmuseet.

26.463 personer innom dørene

I tillegg til de 11.953 kommer de som besøkte Kystmuseet i Fillan gjennom utleie, altså kino, konserter, møter, turistkontoret ov. Disse utgjør til sammen 11.224.

- I tillegg til disse igjen kommer de som besøkte museumsbutikken og vår lille museumskafè, som utgjorde 3.286 personer. Dette betyr at Kystmuseet inkludert Trondhjems Sjøfartsmuseum hadde 26.463 personer innom dørene i 2017, forteller Sæther til lokalavisa.

I en felles pressemelding for alle museene tilhørende Museene i Sør-Trøndelag (MIST) står det at 2017-besøkstallet er en økning på formidable 88 prosent fra året før. Men det presiseres også at dette tallet skyldes en underregistrering året før.

- Men at Kystmuseet har hatt ei betydelig økning av besøkende i 2017, særlig gruppebesøk av barn og unge, er det ingen tvil om. Dette har sammenheng med at museet har hatt ei særlig satsing på denne gruppa i 2017, blant annet gjennom satsinga på temaet marin forsøpling, sier Sæther.

Samlet økning

Administrerende direktør for MiST, Suzette Paasche, er generelt godt fornøyd med utviklinga i de ni museene som tilhører MiST, og ser fram til et spennende museumsår i 2018.

- 2017 har vært et fint år for Museene i Sør-Trøndelag. Gratis inngang for barn, åpning av Museet Kystens Arv, Rørosmuseet som fikk verdensarvssenterstatus, Kulturnatt, åpning av Cafe Erichsen, utstillinger med markering av Tråante, Kunsthåndtverk, Lorch Schive prisutdeling, gode og relevante utstillinger, spennende spel, teater og konserter ga oss samlet en økning på 9 prosent i besøkstall. I 2017 besøkte 554 000 oss - mot 507.000 i 2016. I tillegg kommer registrerte besøk på museenes kafeer, restauranter, konserter, arrangement, som i sum utgjorde 233.780 besøkende, slik at summen for 2017 er 554.363, opplyser Paasche.

Adm.direktør i MiST, Suzette Paasche
Museumsdirektør Svein Bertil Sæther ved Kystmuseet.