Under tunnelfesten ble Magne Romestrands «Opseths ufullendte» framført ved opseth-hullet. Nå skal såret etter den tidligere samferdselsministerens bomskudd plastres.

Vegvesenet hadde cirka seks millioner kroner i potten som ble satt av til restarbeid/garantiansvar etter arbeidet med Frøyatunnelen. Cirka 1, 1 million av dette brukes i disse dager til å pynte opp i Jevika, hvor det første tunnelinnslaget på frøyasida ble sprengt. Hammarværingene har etterhvert blitt fortrolige med såret i berget, og det har dukket opp flere kreative ideer til hvordan såret kan tas i bruk. Det er allerede prøvd som friluftsamfi og klatrevegg, men nå er det for sent å satse på at dette skal bli permanente tilbud. Arbeidet med å fylle igjen såret er allerede begynt. Prosjektleder Jon Einar Lien forteller at det skal laget en skråning opp til 13 meter over havet. Oppe på toppen blir det ei lita flate som skal beplantes. Men gjenfyllingen av opseth-hullet er bare en del av arbeidet som nå gjøres i Jevika. Vegvesenet har tatt på seg oppgaven å legge tilrette for at det kan utvikles et friområde/nærmiljøanlegg nede i vika. Før grendalaget tar over, skal vegvesenet blant annet anlegge en liten parkeringplass og båtopptrekk. De legger også de første 30 metrene av veien som skal gå til det kommunale byggefeltet som planlegges ved Jevika. Også i Hamarvikbukta gjøres det nå etterarbeid. To naust som vegvesenet hadde forpliktet seg til å erstatte, er i ferd med å bygges.