Planavdelinga i Hitra kommune har for første gang utarbeidet et oversiktskart der alle fritidsboliger er inntegnet. Rundt hver hytte er det slått en sirkel med diameter 150 meter. Innenfor denne omkretsen regner ordfører Sigmund Jessen med at kommunen ikke er velkommen med aktiviteter som fastboende skal leve av. Konklusjonen er skremmende: – Det er få sjønære områder ledige på Hitra som egner seg for industriutbygging. Av kartet ser det ut som Hestnes, Balsnes, Kuøya, Kalvøya og Murvollan er de eneste ledige områdene. En er avhengig av infrastruktur med vei og strøm til områdene for at de skal være aktuelle til industriformål, avklarer Jessen.

Les hele saken i lokalavisa og se kartet hvor alle hyttene er tegnet inn på Hitrakartet.