Hitra og Frøya ber alle studenter som kommer hjem til jul, om å vurdere ti dagers karantene