Her har det vært en sjelden vekst i gårdsbruk med husdyrproduksjon