Ifølge en børsmelding selger Ferncliff DAI 1 AS som er kontrollert av Spetalen alle sine drøyt ti millioner aksjer i SalMar – 10,3 prosent av selskapet. I tillegg selger Gross Management hvor Spetalen er styreleder sine 900 000 aksjer i oppdrettsselskapet.

Salgskursen er 40,25 kroner som betyr at handelen er verdt over 462 millioner kroner. Til sammenligning betalte Spetalen 240 millioner kroner da han kjøpte seg inn i selskapet i april i fjor. Da solgte gründer Gustav Witzøe og de andre eierne 40 prosent av selskapet for rundt 900 millioner kroner.

Salget var et steg på veien mot børsnoteringen i mai i år, da selskapet ble verdsatt til over fire milliarder kroner. – Vi har gjort en finansiell jobb for selskapet i forbindelse med børsnoteringen, og vår tid er sånn sett over, sier Spetalen i dag til adressa.no

– Ja, men det jeg er mest fornøyd med er å jobbe sammen med så flinke mennesker. Det er det som gir deg noe, sier han.

Gustav Witzøe er fortsatt den største enkelteieren i SalMar. Hans eierandel ble ved børsnoteringen verdsatt til nesten to milliarder kroner. Ifølge en børsmelding selger Ferncliff DAI 1 AS som er kontrollert av Spetalen alle sine drøyt ti millioner aksjer i SalMar – 10,3 prosent av selskapet. I tillegg selger Gross Management hvor Spetalen er styreleder sine 900 000 aksjer i oppdrettsselskapet.

Enorm gevinst

Salgskursen er 40,25 kroner som betyr at handelen er verdt over 462 millioner kroner.

Til sammenligning betalte Spetalen 240 millioner kroner da han kjøpte seg inn i selskapet i april i fjor. Da solgte gründer Gustav Witzøe og de andre eierne 40 prosent av selskapet for rundt 900 millioner kroner.

– Finansiell eier

Salget var et steg på veien mot børsnoteringen i mai i år, da selskapet ble verdsatt til over fire milliarder kroner.

– Vi har gjort en finansiell jobb for selskapet i forbindelse med børsnoteringen, og vår tid er sånn sett over, sier Spetalen i dag.

– Du må være fornøyd med handelen?

– Ja, men det jeg er mest fornøyd med er å jobbe sammen med så flinke mennesker. Det er det som gir deg noe, sier han.

Gründer størst

Witzøe er fortsatt den største enkelteieren i SalMar. Hans eierandel ble ved børsnoteringen verdsatt til nesten to milliarder kroner.