- Er redd for at gravene skal skylles i sjøen

foto