Fraråder å overta ansvaret for brua og omkjøringsveien