Ved Eidsvatnet , ikke langt fra Fillan, har det lokale idrettslaget bygd opp et flott friluftsområde med blant annet fine badeforhold. Om sommeren brukes anlegget til soling og bading, mens det på vinterstid er stor skøyteaktivitet når forholdene tillater dette.

Her har idrettslaget satt ut benker, laget sandvolleyballbane, badeflåte og bygd en bru over bekken som passerer.

Dette lar seg enkelt rydde. Verre er det med brua. Den er nærmest revet i stykker, og må anses som ødelagt. Sannsynligvis må den bygges opp på nytt fra grunnen.

Også ved tidligere anledninger har det vært hærverk ved Eidsvatnet.