Lokallaget inspirert til videre arbeid med helsefremming og demens-satsing

foto