Etter brå beskjed om salg vil kommunen i dialog om kjøp av bolig