Marius omsatte for over fem millioner - Har plenty med oppdrag