Frøyas brannsjef fortalte nylig til Hitra-Frøya hvorfor det er en tradisjon å ha brannvernuke og åpen brannstasjon nettopp på denne tida av høsten.

Han inviterer til åpen dag på Frøya brannstasjon lørdag 23. september.

Også I Fillan vil det være åpen brannstasjon samme dag.

– Fillan brannstasjon åpner portene for store og små besøkende lørdag 23.september. Åpen brannstasjon over hele landet er blitt en fantastisk fin tradisjon, og en viktig arena for å gi nyttig info om brannforebygging, sier Robert Larsen, konstituert varabrannsjef i Hitra