Den første turen i 1970 var forferdelig - men siden har de tøffet den lange turen nesten hvert år