Helseplattformen utsettes ved sykehus i Midt-Norge